Math Hendriks Voorzitter

VACATURE: geplaatst op 19-10-2019.

De vereniging zoekt per februari 2020 een nieuwe voorzitter. Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de Secretaris de heer Jan Koenraad. Het wordt op prijs gesteld als een vrouw de voorzittershamer wil overnemen, dus dames, schroom niet en stel u kandidaat.

Jan Koenraad Secretaris

Peter Schöppink Penningmeester

e-mail: p.schoppink@kpnmail.nl

Mobiel: ++31(0)623104098

Leden van het Bestuur en klachtencommissie

MariCarmen Escoriza Camcho

Gerda Denis