Bestuursleden

Mevrouw Jacky Geurts Voorzitter

jackygeurts@hetnet.nl

Mobiel: ++31(0)622402060

Mevrouw Yvonne Kleyn Secretaris

Mevrouw MariCarmen Escoriza Camcho Penningmeester

Leden van het Bestuur en klachtencommissie

De heer Jan Maassen

Mevrouw Henriette van Montfort

Mevrouw Gerda Denis Erebestuurslid

Gerda.denis@kpnmail.nl