Bestuursleden

Mevrouw Jacky Geurts Voorzitter

jackygeurts@hetnet.nl

Mobiel: ++31(0)622402060

Meneer Jan Koenraad Secretaris

Leden van het Bestuur en klachtencommissie

Mevrouw MariCarmen Escoriza Camcho

Mevrouw Yvonne Kleyn 

Mevrouw Gerda Denis

Gerda.denis@kpnmail.nl