Bestuursleden

Mevrouw Jacky Geurts Voorzitter

jackygeurts@hetnet.nl

Mobiel: ++31(0)622402060

Meneer Jan Koenraad Secretaris

Meneer Peter Schöppink Penningmeester

e-mail: p.schoppink@kpnmail.nl

Mobiel: ++31(0)623104098

Leden van het Bestuur en klachtencommissie

Mevrouw MariCarmen Escoriza Camcho

Mevrouw Gerda Denis

Gerda.denis@kpnmail.nl