Bewegen in het water

Bewegen is voor iedereen gezond.
Belangrijk bij dit alles is dat uw mobiliteit en conditie behouden blijven en zelfs wordt verbeterd.
Niet alleen voor mensen met een hart-of vaataandoening maar ook voor u als 50+ er heeft de Vereniging Hartpatiëntensport-Sittard in samenwerking met zwembad De Nieuwe Hateboer een aangepast doelgroepen programma.
In het warme doelgroepenbad ( circa 32°C, het bad is 20 x 10 meter, de diepte van het bad ligt tussen 1,10 en 1,40 meter) wordt er een half uur watergymnastiek gegeven. Alle lessen worden verzorgd door een deskundig instructeur. Zwembad De Nieuwe Hateboer beschikt over ruime kleedunits. Er zijn ook voldoende kluisjes (borg € 1) in de garderobe voor opbergen van kleding en waardevolle spullen. Het Bestuur van de Vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan u of uw eigendommen tijdens uw deelname in het zwembad aan ons sport/beweeg programma. Na de les is er nog tijd om gezellig met de andere bezoekers sociale contacten op te bouwen of te onderhouden, onder het genot van een hapje of drankje in de horeca gelegenheid van het zwembad.

Tot slot willen wij nog het volgende onder uw aandacht brengen. Als Vereniging bieden wij u de mogelijkheid op vrijwillige basis of indien u dit wenst, om in geval van calamiteiten tijdens een van onze beweegprogramma’s en wij genoodzaakt zijn de hulp in te roepen van een arts, en/of ambulance, uzelf niet aanspreekbaar bent, wij beschikken over een overzicht van alle medicijnen die u dagelijks, al dan niet op recept, inneemt en de dosering daarvan, eventueel aangevuld met andere relevante informatie (b.v. allergie) die u van belang vindt, zodat wij dat overzicht aan de betrokken hulpverlener kunnen overhandigen, zodat deze uw persoonlijke situatie goed kent. Het is verder aan u als u van onze service gebruik maakt om dit overzicht actueel te houden. Bij de Secretaris van onze Vereniging kunt u een speciaal hiervoor door onze Vereniging ontworpen formulier opvragen, waarop u bedoelde informatie kan vermelden. Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ons privacystatement (menubalk knop AVG)

Bezoekadres:
Zwembad De Nieuwe Hateboer
Sportcentrumlaan 9
6136 KX Sittard

Dag: Donderdag   Tijdstip: 18:30 – 19:00 uur

Kosten per Lid van de Vereniging Hartpatiëntensport-Sittard per maand:
Lidmaatschap Vereniging Hartpatiëntensport-Sittard :

€ 1,50 ( indien u ook komt sporten is dit bedrag maar 1 x verschuldigd)
Contributie Watergymnastiek: € 6,50

U kunt uw bijdrage overmaken op (RABO)bankrekeningnummer NL45RABO0135021790 t.n.v. Hartpatiëntensport-Sittard, onder vermelding van contributie zwemmen (als u ook komt sporten dan dit ook graag op uw overboeking vermelden)