Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: info


Wilt u lid worden van onze vereniging, stuurt u dan een email naar bovenstaand emailadres. U ontvangt  een aanmeldingsformulier.

U kunt gebruik maken van twee gratis proeflessen.

Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van de contributie.


De contributie bedraagt met ingang van 1 juli 2023:

Bewegen in water én sporten:  € 21,50 per maand;

Bewegen in water:                      € 13,00 per maand;

Sporten:                                        € 15,00 per maand.


Deze bedragen zijn inclusief € 2,00 lidmaatschapsgeld van onze vereniging

Bankrekening:  NL45RABO0135021790  ten name van : Hartpatientensport Sittard