mededelingen

De fietstocht gepland as zaterdag 24 september 2022 komt te vervallen

dit ivm te weinig aanmeldingen en slecht weervooruitzicht

maar wat in het vat zit verzuurt niet >>>>>>>