AVG

Persoonsgegevens “Privacy statement”

Hartpatiënten Sport Sittard
“Privacy statement”
Hartpatiënten Sport Sittard verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de vereniging Hartpatiënten Sport Sittard.
Wat zijn persoonsgegevens? Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden, spreken we over persoonsgegevens.
Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en/of video’s worden gezien als persoonsgegevens.
Van wie verwerkt vereniging Hartpatiënten Sport Sittard persoonsgegevens?
Vereniging Hartpatiënten Sport Sittard verwerkt persoonsgegevens van hun actieve leden, en mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Het Bestuur van de vereniging Hartpatiënten Sport Sittard verwerkt persoonsgegevens in een geautomatiseerd databestand.
Waarvoor verwerkt de vereniging Hartpatiënten Sport Sittard persoonsgegevens?
Als u lid wil worden van de vereniging Hartpatiënten Sport Sittard of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid van onze vereniging. Als u eenmaal lid of een relatie van vereniging Hartpatiënten Sport Sittard bent, willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer, bijvoorbeeld om contact te onderhouden en u te informeren over vereniging gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken we uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Verwerkt de vereniging Hartpatiënten Sport Sittard ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens bijvoorbeeld over gezondheid. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw uitdrukkelijke toestemming op vrijwillige basis of als u ons dat vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is in uw belang. U kunt hierbij denken aan een medicatieoverzicht of andere noodzakelijke informatie, dat u heeft verstrekt ten behoeve van bewegen in het water en/of sporten (lichamelijke oefeningen en spel).
Wie kan er bij uw persoonsgegevens?
Op uw verzoek kunt u uiteraard zelf bij uw persoonsgegevens en kunt u alle gegevens met betrekking tot uw lidmaatschap opvragen en/of wijzigen.
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als u inschrijft voor een evenement (b.v. feestavond, fietstocht of dergelijke.) en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald.
Hoelang worden uw gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden na uitschrijven, uit bestanden gewist en/of versnipperd, dit laatste indien er sprake is van archivering van de gegevens op papier.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is de vereniging Hartpatiënten Sport Sittard gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
Wijziging Privacy Beleid.
De vereniging Hartpatiënten Sport Sittard behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid voor het gebruik www.hartpatientensport-sittard.nl te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacy beleid zelf opslaan of raadplegen via www.hartpatientensport-sittard.nl/avg .

Privacy Statement vereniging Hartpatiënten Sport Sittard d.d.25 mei 2018.