Sporten

Sporten.

Patiënten met hart- en vaatziekten kunnen evenals gezonde personen verschillende redenen hebben om aan sport / beweging te gaan doen. Na een hartaanval, hartoperatie of vaatvernauwing revalideren is vaak geen probleem. Maar wat ga je doen als je eenmaal weer ‘gezond’ verklaard bent. Nu de Vereniging Hartpatiënten-sport Sittard voorziet in de behoefte om regelmatig onder deskundige begeleiding wekelijks te kunnen sporten / bewegen. Op een ontspannen manier wordt gewerkt aan het verbeteren en behouden van een goede lichamelijke conditie. Uw lichaam komt van top tot teen in beweging, uw conditie wordt verbeterd en u zult merken dat u zich steeds beter gaat voelen naarmate u langer meedoet. Natuurlijk is iedereen van boven de 50 jaar, met wat pijntjes hier en daar, een zwakke rug, overgewicht of stramme knieën ook welkom om wekelijks in beweging te blijven tijdens ons sport-uurtje. Verstandig is het om altijd rustig met sport of beweging te beginnen: langzaam opbouwen is dus het advies, want deelname is op eigen verantwoordelijkheid. Maar vooral ook luisteren naar het eigen lichaam: je kunt er niet voorzichtig genoeg mee zijn…… Gaat het écht niet of is er sprake van pijn, geef het tijdig aan, zodat u niet over uw grenzen gaat, want het Bestuur van de Vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan u of uw eigendommen tijdens uw deelname in de gymzaal aan ons sport/beweeg programma.

Tot slot willen wij nog het volgende onder uw aandacht brengen. Als Vereniging bieden wij u de mogelijkheid op vrijwillige basis of indien u dit wenst, om in geval van calamiteiten tijdens een van onze beweegprogramma’s en wij genoodzaakt zijn de hulp in te roepen van een arts, en/of ambulance, uzelf niet aanspreekbaar bent, wij beschikken over een overzicht van alle medicijnen die u dagelijks, al dan niet op recept, inneemt en de dosering daarvan, eventueel aangevuld met andere relevante informatie (b.v. allergie) die u van belang vindt, zodat wij dat overzicht aan de betrokken hulpverlener kunnen overhandigen, zodat deze uw persoonlijke situatie goed kent. Het is verder aan u als u van onze service gebruik maakt om dit overzicht actueel te houden. Bij de Secretaris van onze Vereniging kunt u een speciaal hiervoor door onze Vereniging ontworpen formulier opvragen, waarop u bedoelde informatie kan vermelden. Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ons privacystatement  ( menubalk knop AVG).

Bezoekadres:

Gymzaal Leijenbroek (gelegen achter de basisschool Leijenbroek)
Leijenbroekerweg 103
6132CD Sittard

Tijdstip: 18:15 u – 19:15 u (gymzaal open vanaf 18:00 uur)

Kosten per Lid van de Vereniging Hartpatiëntensport-Sittard per maand:

Lidmaatschap Vereniging Hartpatiëntensport-Sittard :

€ 1,50 ( indien u ook komt zwemmen is dit bedrag maar 1 x verschuldigd)

Contributie sporten: € 8,50

U kunt uw bijdrage overmaken op (RABO)bankrekeningnummer NL45RABO0135021790 t.n.v. Hartpatiëntensport-Sittard, onder vermelding van contributie sporten (als u ook komt zwemmen dan dit ook op graag op uw overboeking vermelden)